Genealogie familie van Brunschot

Ontdek of ook jij deel uitmaakt van deze familie

Cornelis Peter van Brunschot

familie van brunschot

Cornelis Peter van Brunschot trouwde op 7 mei 1918 in Baardwijk met Maria Wilhelmina Leijtens. Maria overleed op 11 november 1918 en Cornelis hertrouwde op 28 oktober 1920 met Gerarda Johanna Huisman. Uit dit huwelijk kwamen 13 kinderen. Hun eerste zoon, Marinus Wilhelmus, werd geboren op 25 augustus 1921 en de laatste dochter, Gerarda Elisabeth, werd geboren op 10 januari 1940.

Welkom

Nieuwe pagina 2

Wat kunt u hier vinden?
Op deze site verzamel ik de genealogische gegevens van alle personen met de achternaam Van Brunschot. Tevens van alle personen wiens moeder Van Brunschot als achternaam heeft. En van al deze personen hun eventuele partner.

Privacy
De bezoeker krijgt hier geen gegevens te zien van nog levende personen. Als u dat wel wilt kunnen zien, dan moet u bij mij een account laten activeren.

Waar komt onze achternaam vandaan?
De geschiedenis van Esch gaat zeer ver terug. In de jaren 1950-1952 en 1959-1961 zijn in het centrum van het dorp enkele Romeinse graven en voorwerpen gevonden. Het is aannemelijk dat ze afkomstig zijn van een nederzetting, niet van volbloed Romeinen, maar van geromaniseerde Germanen. Waarschijnlijk is ook dat door het grondgebied van de gemeente een Romeinse heerbaan gelopen heeft. Als wij ons een voorstelling proberen te maken van de situatie in deze streek, dan moeten wij daarbij in overweging nemen dat het landschap in de loop der eeuwen zeer veranderd is. Vroeger werd het land doorsneden door talrijke riviertjes en beken, die allemaal in de richting van de stad `s-Hertogenbosch - het laagste punt - stroomden. In deze omgeving lagen grote moerasgebieden als het Haarens en Helvoirts Broek, de lage landen onder Vught en de Bossche broeken. Die maakten het reizen door de streek moeilijk. De schaarse wegen liepen van de ene doorwaadbare plaats naar de andere. Bij deze voorden ontstonden dikwijls dorpen en ook Esch is op deze wijze ontstaan. In de rivier die in de middeleeuwen Emer of Nemer en later Aa, Dommel en Esschestroom werd genoemd, bevond zich zo'n voorde, die een belangrijke verbindingsschakel moet zijn geweest.
Over de stroom lagen twee goederen, namelijk de Emerhorst of Nemerhorst, dat rond 1340 genoemd wordt als hertogelijke leenhoeve, alsmede het goed De Ruitingh. Beide hoeven bestaan nog steeds, zij het uiteraard in verbouwde vorm. Het huis van de Nemerhorst werd in 1485 aangekocht door Martinus van Elmpt en ingericht tot mannengasthuis. Het huis Swaneborgh, dat omstreeks 1580 een speelhuysken was, is met de daarbij behorende landerijen afgesplitst van de Ruitingh of Roudonck. Tussen de tegenwoordige Dorpsstraat (voorheen Weyakkers) en de Postelstraat lag een goed dat aan de familie Bacx van Wytfliet toebehoorde. Het herenhuis werd Schaliënhuis (huis met pannendak) genoemd. De daarbij behorende bouwhoeve die rond 1670 werd gesticht, is het huis van de familie Van Liempt op het Marktplein. Voorts waren er de hoeven op de Bredeacker (het goed Kessel?), alsmede het goed Brunschot, dat ook aan de familie Bacx van Wytfliet toebehoorde.
 

 

Peter van Brunschot

Familie van Brunschot

Peter van Brunschot werd geboren op 3 januari 1849 te Baardwijk. Op 24 mei 1882 trad hij in het huwelijk met Maria Catharina van Oostrum, dochter van Cornelis van Oostrum en Catharina Leijtens. Peter van Brunschot kreeg 6 kinderen en overleed op 19 december 1912 eveneens te Baardwijk.